Scheuren

Scheuren in de wanden, vloeren of plafonds. Waardoor worden de scheuren veroorzaakt en hoe los je het op. Met behulp van DeHuizenarts weet u meer en weet u wat er aan is te doen.
Een scheur behoeft niet altijd een constructief gebrek te betekenen. Een scheur is wel altijd vervelend en esthetisch minder fraai. Soms is het noodzakelijk dat de scheuren tijdig worden hersteld om meer schade te voorkomen.

Oorzaken van ontstaan scheuren

Scheuren kunnen door verschillende oorzaken ontstaan. Grofweg zijn er een aantal oorzaken te duiden. Thermische (temperatuur) of hygrische (vocht) werking van de materialen waaruit bouwkundige onderdeel is opgebouwd. Een tweede oorzaak kan zijn verzakking van een bouwdeel of de gehele woning. Constructiefouten kunnen eveneens leiden tot scheuren.
Scheuren kunnen door verschillende oorzaken ontstaan. Voordat er tot herstel kan worden overgegaan, is het van essentieel belang de oorzaak van het ontstaan van de scheuren te achterhalen. De plaats, breedte, lengte en diepte van een scheur bepalen de wijze van herstel. Een scheur is vrijwel altijd te herstellen.

Verschillende soorten scheuren

Er zijn meerdere soorten scheuren te duiden. Zo zijn er haarscheuren, vaak het gevolg van werking van materialen. Constructieve scheuren zijn vaak het gevolg van zettingen in de grond of het gebouw.

Scheuren vanuit de constructie van het pand

Constructiefouten of veranderingen aan de constructie van het pand, kunnen leiden tot scheuren. Ook gewichtsveranderingen kunnen leiden tot scheuren in de constructie.
Hygrische- en thermische werking ligt eveneens vaak ten grondslag aan het ontstaan van scheuren. Door krimpen en uitzetten van de materialen kunnen scheuren ontstaan.

Scheuren door ondergrond

Een onvoldoende draagkrachtige of verkeerde fundering kunnen de oorzaak zijn van scheuren. De ondergrond is dan niet is staat de er op rustende belasting te dragen. Hierdoor ontstaat een eenzijdige zetting met scheuren tot gevolg.
Trillingen in de nabijheid kunnen eveneens scheuren veroorzaken. Als gevolg van de trillingen kunnen de grondlagen inklinken en de er op rustende bebouwing verzakken. Door deze verzakking ontstaan scheuren.
Verlaging van de grondwaterstand kunnen eveneens leiden tot ongelijke verzakkingen. Hierdoor veranderd de korrelspanning van de grond onder de fundering.

Gevolgen scheuren

De scheur zelf is niet de oorzaak maar het gevolg van een probleem in de woning. De scheuren kunnen wel leiden tot vervelende gevolgen in de woning. Denk daarbij aan tocht, klemmen van deuren, geluidslekken en dergelijke.

Onderzoek naar scheuren

DeHuizenarts onderzoekt de oorzaak van het ontstaan van scheuren. Ook de ernst en omvang van de scheuren kunnen worden onderzocht. Dit wordt gedaan met behulp van allerhande apparatuur. Indien noodzakelijk worden metingen en tests uitgevoerd. Doel van het onderzoek zal zijn de bron te vinden waardoor de scheurvorming wordt veroorzaakt.

Langeduurmeting

Indien noodzakelijk zal een langeduurmeting worden gestart. Tijdens een langere periode worden de scheuren gemonitord. Ook de scheefstand van een pand kan worden gemonitord Deze werkzaamheden worden uitbesteed aan Bureau voor Bouwpathologie BB. 

Onderzoek aanvragen

 

 


image-icon
Gebrekenonderzoeken
9557
image-icon
Nulmetingen
578
image-icon
Afgelegde kilometers
445940
image-icon
Tevreden klanten
10034

DeHuizenarts onderzoekt in heel Nederland!

In de loop der jaren hebben wij al duizenden panden onderzocht. Wij kennen daardoor ook specifieke problemen voor uw regio.